XIAMEN gurluşyk enjamlary we awtoulag bölegi sergisinde käbir pursatlar

XIAMEN gurluşyk enjamlary we awtoulag bölegi sergisine gatnaşýarys.
Bu gün serginiň ilkinji güni, hormatly myhmanlar bilen siziň üçin ajaýyp pursatlary paýlaşmak isleýäris.
1

kompaniýa mahabat paýy 1

mahabat paýnamasy 3

2 görkez

3 görkez

4 görkez

Görkez

Fransiýanyň başlygy

Pakistan

Portugaliýa


Iş wagty: Iýul-07-2023